Altınmaşa; kurum kültürünün ayrılmaz parçası olan lezzet sağlık ve mutluluğun ülke, toplum, doğa ve çevre yararına iş ve özel yaşama etkin kılınması için insana değer vermeyi amaçlayan temel ilke ve değerlerimiz işığında yaşanıp yüceltilmesidir.

kurum kültürümüz