Kurum kültürümüz hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda müşterilerimize beklentilerinin üzerinde hizmet ve ürünler sunarak müşteri memnuniyetrini arttırmak

Topluma ve çevreye çevreci karakterimiz ile kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir şekilde arttırmak

Tüm kaynaklarımızı verimli kullanarak sürekli gelişmek tanınan ve talep edilen bir marka olmak yeteneklerin geliştirildiği katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği iyi bir çalışma ortamı yaratarak çalışan sürekliliğini ve mutluluğunu sağlamak.

misyon